пожаревачка и рамска бригада:

1. Стојан П. Пауновић
2. Јанко С. Микуљ
3. Миљко С. Микуљ
4. Степан Д. Јаношевић
5. Јеремија Ј. Илијић
6. Јован Р. Дулкан
7. Петар Ј. Корин
8. Иван М. Павловић – солдат
9. Марко Ј. Павловић
10. Илија Т. Симеоновић
11. Петар С. Симеоновић
12. Јанко Јов. Павловић
13. Павле П. Паркаћ – солдат
14. Јован П. Стојановић
15. Петар Ј. Пауновић
16. Радул Ђ. Додолан
17. Јован Р. Пауновић
18. Никола М. Парка - солдат
19. Страин Ј. Павловић
20. Алекса П. Илијић
21. Богдан П. Тодоровић
22. Лазар Ђ. Пауновић – солдат
23. Петар Ј. Марковић
24. Никола М. Белореп
25. Тодор Илијић – солдат
26. Петар С. Траиловић – солдат

Ослобођени војне обавезе:

1. Јован Пауновић
2. Здравко Микуљ
3. Страин Пауновић
4. Паун Д. Јаношевић
5. Панта Ј. Илијић
6. Јован Ј. Корин
7. Ђурђе Ј. Павловић
8. Димитрије П. Паркаћ
9. Голуб Т. Јовановић
10. Петар М. Белореп
11. Бранко С. Траиловић

Мобилизација српске војске за рат са Бугарима 1885. године.
Завршена 28. септембра 1885. године за борачке јединице 30. септембра 1885. године за неборачке јединице.
Место концентрације (мобилизације) Велико Градиште.