Село Витовница:

1. Јанко С. Траиловић – солдат
2. Јован Н. Стефановић
3. Стеван Ј. Јаковљевић
4. Никола М. Пауновић – солдат
5. Јанко Н. Микуљ
6. Петар Л. Илијић – солдат
7. Ђорђе Ј. Ђорђевић
8. Симеон П. Тодоровић
9. Симеон Ј. Радивојевић
10. Петар С. Јовановић
11. Јанко Р. Пауновић
12. Павле Ј. Илијић
13. Живојин П. Илијић – солдат
14. Јанко П. Дамњановић
15. Труја П. Стојановић
16. Мијајло Т. Симеоновић
17. Никола Ј. Павловић
18. Панта Р. Дулкан – солдат
19. Паун И. Илијић
20. Јован Т. Јаношевић - солдат
21. Јанко Ст. Стефановић

Грађа за историју рата са Бугарима 1885 – К
– 1264/37 Ис. Ин. – См. К 53/3