ratnik ljuba pajan 1Војни обвезници села Витовнице имали су ратни распоред у јединицама Дунавске дивизије у 9. пешадијском пуку I и II позива, 8. пешадијском пуку I и II позива и у 4 прекобројном пуку I и II позива Дунавске дивизије. Витовничани су се међу првима јавили у своју команду, за што су и похваљени. 

Врховна команда Српске војске за рат са Турцима 1912. године имала је наредбу, како да се наоружају сви мобилисани војници, па тако су и Витовничани по прописима примили комплетну нову опрему и наоружање: ВОЈНИЦИ ПРВОГ ПОЗИВА, 21–30 година старости, комплетно нову опрему и наоружање.
ВОЈНИЦИ ДРУГОГ ПОЗИВА, – 31–37 година старости, пушке, муницију, шињеле и шајкаче.
ВОЈНИЦИ ТРЕЋЕГ ПОЗИВА, 38–44 године старости и ВОЈНИЦИ ПОСЛЕДЊЕ ОДБРАНЕ година старости, 18–20 и 45– 50 година старости, само пушке и муницију.

Одзив војника села Витовнице је био изнад свих очекивања.

Долазили су резервисти старији од 50 година, који су позвани, па и стално неспособни.

ratnik ljuba pajan 2Командант 9. пешадијског пука I позива, пуковник Панта Грујић и командант 8. пешадијског пука I позива, пуковник Душан П. Стефановић, у својим операцијским дневницима записали су да је првог дана мобилизације „одзив резервиста био одличан”, а да су другог дана резервисти придолазили толико да су поједине чете имале бројно стање јаче од формацијског.

Због тога и недостатка војне опреме и оружја за толики број војника, трећег дана мобилизације наређено је да се претекли обавезници Млавског среза, а тиме и села Витовнице, отпусте кућама до даљег наређења.

Тога 13. октобра 1912. године у Пожаревцу је било доста пријатно време па су војници цео дан провели у чишћењу оружја и вршене су припреме за укрцавање у воз и предстојеће маршеве.

aleksandar p rajkovic solunacПрви воз са војницима из Пожаревца пошао је у ноћи између 13. и 14. октобра, а последњи, други воз стигао је у Врање 15. октобра.

У ствари, војни обвезници Пожаре-вачког округа били су стационирани око железничке станице у Врањској Бањи, где су остали 3 дана. 10. октобра 1912. године војне обвезнике пожаревачког округа обишао је престолонаследник Александар Карађорђе-вић, што је код војника изазвало неописиво одушевљење, а по подне је прочитана наредба и прокламација о објави рата Турској.

Према заповести команданта Дунавске дивизије I позива војници Пожаревачког округа прешли су границу код Ристовца 20. октобра 1912. године у 10 часова и кренули су у марш маневру према Куманову.

 

ratnik ljuba pajan prijava invalidna

zarobljenicki list