Карта Властелинства у Браничеву XIV-XV век
Властелинства у Браничеву XIV-XV век

Браничево у првој половини XV века
Витовница је у том периоду била град-тврђава
(Карта - Александар Крстић за књигу Еме Љ. Миљковић и Александра Р. Крстића)