Краве на Фику

Иако су се Витовничани бавили многим занатима и пословима, претежно је било заступљено сточарство, обзиром да Витовница обилује мноштвом пашњака.

Накада веома јак сточарски крај, сада своју стоку може пребројити на прстима обе руке.