• izvor banja u vitovniciСамо подручје села са околином има веома разноврстан састав биљног света. Према казивању мештана, као и на основу литературе, могао би се направити следећи преглед:

  Траве: Ливадарка, Јежевица, Лисичији реп, Власен, Ливадски љуљ, као и мешавина вештачких трава које све више заузимају површине пашњака и ливада. Луцеришта има мало.

  Коровске биљке: пиревина, мухар, коприва, паламида, оструга, коњски босиљак, дивљи сирак, грахорица.

  Лековито биље: кукурек, кантарион, глог, коприва, чичак, боквица, бурјан, босиљак, хајдучка трава, пелин, папрат, дивља купина и жалфија.

  Опширније Биљни и животињски свет

 • cuprija na vitovniciСело Витовница се налази на изузетно здравом терену и има у изобиљу здраве пијаће воде. Село има неколико јаких извора као што су: Василијин извор, Будимиров извор, Симеонов кладенац, Приод и Бања, Црни извор. Треба рећи да у подножју Великог Врања и Штубеја извире и река Витовница. Село има изграђен сеоски водовод, који напаја домаћинства у селу. Многи мештани имају сопствене бунаре, као и своја појила, где у летњим месецима поје стада оваца и говеда. У селу, код самог Дома Културе, постоји бунар, преуређен као чесма са здравом водом. Код манастира постоји, такође, извор са здравом пијаћом водом и народ, који долази на ходочашће у манастир, верује да је вода лековита за здравље људи. Зато верници и други путници намерници код те воде остављају прилоге у ситном металном новцу за своје здравље.

  Опширније Хидрографија - бунари, водовод и појила

 • prevoz vitovnicaВитовница се катастарски граничи са следећим селима: Мелницом, Стамницом, Лесковцем и атари се са подручјем општине Кучево.

  Од центра општине Петровца на Млави удаљена је 14, 5 километра. Село је повезано асфалтним путем, који је урађен осамдесетих година XX века. Овај пут од самог села се спаја са регионалним путем Петровац – Кучево. Престанком асфалтног пута, код скретања за манастир, на крају села, наставља се макадамскии путем, који води до познатог излетишта „Трест”, као и до рибњака „Драгојевић”, који је новијег датума. Село је подељено реком Витовницом, а с једне на другу обалу прелази се преко бетонског моста код манастира, као и још неколико, дрвене грађе, у функцији за пар кућа на десној обали реке. Остали путеви и спајања у селу су такође макадамски.

  Опширније Саобраћај и пошта у селу - Мостови и ћуприје