cuprija na vitovniciСело Витовница се налази на изузетно здравом терену и има у изобиљу здраве пијаће воде. Село има неколико јаких извора као што су: Василијин извор, Будимиров извор, Симеонов кладенац, Приод и Бања, Црни извор. Треба рећи да у подножју Великог Врања и Штубеја извире и река Витовница. Село има изграђен сеоски водовод, који напаја домаћинства у селу. Многи мештани имају сопствене бунаре, као и своја појила, где у летњим месецима поје стада оваца и говеда. У селу, код самог Дома Културе, постоји бунар, преуређен као чесма са здравом водом. Код манастира постоји, такође, извор са здравом пијаћом водом и народ, који долази на ходочашће у манастир, верује да је вода лековита за здравље људи. Зато верници и други путници намерници код те воде остављају прилоге у ситном металном новцу за своје здравље.

Сама река у својој плодној долини кроз насеље служи мештанима за заливање башта у летњим месецима. Река је и место за купање мештана, у њој се још увек пере овчије руно, а користила је до скоро и кречарима за гашење креча.

Клима у овом делу Србије је умерено континентална. Карактеристично је да су некада лета била блага и топла, док су у новије доба сушна, са вишим температурама у летњим месецима. Зиме су овде некада биле веома хладне и дуге, са великим снеговима, а последњих година су дуге и хладне, са врло мало падавина. Ветрови који овде дувају су северац и кошава, али село се налази заклоњено великим брдима, тако да то доста утиче на благост и умереност климе. Клима лети погодује вегетацији башта, воћа и поврћа, као и пчеларству, јер се сачувало доста шуме, које су извор озона и чистог ваздуха. Све се то рефлектује и на најбољи начин на приходе од пољопривреде, сточарства и шумарства, као три базичне животне преокупације ових људи.