Општина Витовничка - Срез Млавски

1. Радивоје Ј. Ђорђевић
2. Журж Пауновић
3. Паун Д. Јаношевић
4. Мијајло Ј. Илијић
5. Стеван Павловић
6. Сава Грујућ
7. Петар Н. Николић
8. Андреја Николић
9. Лепот Јанковић
10. Јордак Ј. Аврамовић
11. Паун В. Дамњановић
12. Јован В. Дамњановић
13. Паун Петровић
14. Новак Јанковић
15. Јован Новаковић
16. Јован Пауновић
17. Илија Ј. Дамјановић
18. Мартин Парка
19. Јован Ј. Павловић
20. Симеон Јовановић
21. Димитрије П. Илијић
22. Јован П. Тодоровић
23. Босиок Н. Арсенијевић
24. Јован Л. Ђорђевић
25. Лала Илијић
26. Марко Ј. Белореп
27. Димитрије М. Радуљ
28. Јон С. Страин
29. Петар Николић
30. Јован П. Белорет
31. Јован С. Јаковљевић
32. Павле Ј. Јаковљевић

Година старости 20 – 25 = 32.

Војни обавезници:

1. Аврам Тодоровић
2. Јован Павловић
3. Јован Пауновић
4. Јован А. Пауновић
5. Голуб П. Новаковић
6. Павле Микуљ
7. Илија Павловић
8. Паун Стефановић
9. Јанко Петровић
10. Јанко Корња
11. Јанко Н. Пауновић
12. Босиок Матејић

Година старости 25 – 30 = 12

1. Јован Павловић
2. Петар Ф. Јовановић
3. Јован Стефановић
4. Страин Траиловић
5. Нуцу Стефановић
6. Мијајло Пауновић
7. Јован Марковић
8. Ђорђе Пауновић
9. Јован Радивојевић
10. Радивоје Пауновић
11. Јован Павловић

 

Година старости 30 – 35 = 11

1. Мартин Павловић
2. Јован С. Павловић
3. Паун Илијић
4. Будимир Благојевић
5. Јован Ђ. Додолан
6. Паун Дамњановић
7. Паун Тодоровић
8. Адам Доделан
9. Никола Микуљ
10. Драгомир Микуљ
11. Петар Стојановић

 

Година старости 35 – 40 = 11

1. Страин Стефановић
2. Босиок Паркаћ
3. Јован Доделан
4. Јанко Илијић
5. Траја Јовановић
6. Јеремија Илијић
7. Јанко Павловић
8. Јован Тодоровић
9. Паун М. Илијић

 

Година старости 40 – 45 = 9

1. Јанко Додолан
2. Никола Јанковић
3. Рајко Дулкан
4. Јанош Корин
5. Симеон Микуљ
6. Петар Пауновић
7. Јован Ђорђевић
8. Мијајло Аврамовић
9. Паун Новаковић
10. Симеон Страин
11. Паун Белорет
12. Паун Јовановић
13. Јован Грујић
14. Траило Јаношевић
15. Јован Аврамовић
16. Василије Дамјановић
17. Новак Пауновић
18. Паун Милин

Година старости 45 – 50 = 18

Укупно срез Млавски 1.726 – 1.263 – 986
– 760 – 662 – 685 - = 6.082.

Коњички кап. I кл. Стојко Павловић
Пеш. кап. II кл. Антоније Павловић
Пеш. пор. Петроније Тешић
Н. А. Ф. Ф. К. М. – 2
Дс 2 – АЦ, Дс, 1862 – 399 – 472.