Село Витовница – пешаци – 15, коњаника 
пушака 10.


1. Јован Јаковљевић – пешак, има пушку
2. Страин Јаковљевић – пешак, има пушку
3. Петар Павловић – пешак, нема пушку
4. Јован Белореп – пешак, има пушку
5. Марко Арсенијевић – пешак, има пушку
6. Лазар Ђорђевић – пешак, има пушку
7. Јанко Дамјановић – пешак, има пушку
8. Новак Пауновић – пешак, има пушку
9. Јован Аврамовић – пешак, има пушку
10. Василија Дамњановић – пешак, има
пушку
11. Петар Паркаћ – пешак, има пушку
12. Јован Илић – пешак, нема пушку
13. Симеон Микуљевић – пешак, нема
пушку
14. Димитрије Јаношевић – пешак, нема
пушку
15. Стеван Николић – пешак, нема пушку,
повереник
Село Витовница пописаних пешака – 15;
пописаних пушака – 10; пописаних коњаника
– нема. АС – ЗМП – 2528