Начелник округа пожаревачког извештавајући министра унутрашњих дела за срез Хомољски прећутао је о броју учесника I и II устанка за срез Хомољски, јер уопште није ни ишао тамо.
( Да СРС – МУД – ПФ – VI – 1877)

Витовница

1. Марко Арсенијевић 1781 – умро 1869,
био и у I и у II устанку
2. Арсеније Степанов – сакат из Устанка
1733 – умро 1842. I и II
3. Стеван Николић 1793 – 1874 само II
Устанку
4. Јанко Дамњановић 1792 – 1883. само у
II Устанку
5. Ђорђе Додолан 1795 – 1887, само у II
Устанку
6. Петар Паркаћ 1795 – 1885, само у II
Устанку
7. Раду Додолан 1780 – 1856, само у II
Устанку

На основу нађених докумената из доба 1806 – 1876. године за Хомољски срез, Историјски Институт у Београду, Одељење за грађу о устанцима и бунама од 1806. до 1876. године начинио је списак свих учесника I и II устанка за Хомољски срез.